Handelsbetingelser

Aftalegrundlag

Alle aftaler indgået med Work On omkring salg og levering af serviceydelser og varer er underlagt de på denne side beskrevne handelsbetingelser.

Work On forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne uden forudgående varsel.

Serviceydelser

Work On tilstræber sig at teste kundens enhed både før og efter en serviceydelse for at sikre sig at kvaliteten på alle serviceydelser følger Work On’s standard.

Work On udfører aldrig serviceydelser uden kundens accept. Såfremt en serviceydelse vurderes at blive dyrere end aftalt kontakter Work On kunden som skal acceptere prisændringen eller annullere ordren.

Kunden er ansvarlig for at foretage backup af sine data inden enheden leveres til Work On. Work On frasiger sig ansvaret for tab af data i forbindelse med udførslen af en serviceydelse. Såfremt Work On vurderer at risikoen for tab af data i forbindelse med udførslen af en serviceydelse er særligt stor tilstræber Work On sig altid at meddele kunden herom.

Pris og betaling

Prisen for serviceydelser og varer følger den på workon.dk angivne pris på tidspunktet for ordrebekræftelsen med mindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusiv moms.

Kunden skal betale alle fakturaer senest i forbindelse med personlig afhentning af sin ordre. Såfremt kundens ordre skal forsendes skal betaling inklusiv forsendelsesgebyr overføres inden for rimelig tid. Work On forbeholder sig retten til at tilbageholde kundens ordre indtil betaling eller et gyldigt bevis på betalingen er modtaget.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

En ordre angående bestilling af serviceydelse betragtes som bindende når enheden er modtaget af Work On. Ordrebekræftelser anses som en bindende aftale mellem kunden og Work On.

Der tages i ordrebekræftelsen forbehold for udsolgte og udgåede varer samt prisændringer. Desuden tages der forbehold for uforudsete komplikationer i forbindelse med serviceydelser der gør, at ordren ikke kan udføres.

Levering

I forbindelse med udførsel af serviceydelser skal kunden levere sin enhed og intet andet til Work On med mindre andet er aftalt skriftligt. Work On frasiger sig ansvaret for alt tilbehør og andet leveret sammen med enheden, serviceydelsen angår.

Vi anbefaler vore kunder at sende deres enheder som pakkepost i forsvarlig emballage. Så er pakken forsikret i tilfælde af beskadigelse eller hvis den forsvinder under forsendelsen. Returforsendelsen foregår altid med pakkepost.

Kunden skal undersøge sin enhed eller varen straks ved modtagelse. Hvis kunden konstaterer en fejl eller mangel, som kunden ønsker at reklamere for, skal dette straks meddeles skriftligt til Work On. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Work On senest et døgn efter modtagelen kan den ikke senere gøres gældende.

Afhenter kunden ikke sin enhed senest 30 dage efter fakturadato opkræver Work On et vederlag for opbevaring på 50 kroner hvis der er tale om en smartphone og 100 kroner hvis der er tale om en spillekonsol. Såfremt kundens enhed skal forsendes opkræves et tilsvarende vederlag hvis betalingen ikke er modtaget senest 30 dage efter fakturadato.

Work On forbeholder sig ejendomsretten over alt indleveret udstyr indtil fuld betaling for ordren og eventuelt vederlag er modtaget.

Forsinket levering

Work On kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos postvæsenet. Ej heller kan Work On drages til ansvar for bortkomne pakker eller enhver anden ulempe forårsaget under transporten til Work On. Såfremt en pakke pådrages skader under forsendelsen eller ikke når frem i rimelig tid efter afsendelsen skal kunden hurtigst muligt kontakte Work On.

Reklamation og returret

Work On yder seks måneders garanti på alle serviceydelser. Garantien omfatter de reservedele der er benyttet i forbindelse med serviceydelsen.

Work On yder i henhold til købeloven to års reklamation på nye og brugte varer. Reklamationsperioden begynder på fakturadato.

Garanti og reklamationsret bortfalder såfremt kunden ikke oplyser Work On om fejlen inden for rimelig tid efter kunden opdager eller burde have opdaget fejlen eller hvis kunden ikke kan fremvise en gyldig faktura.

Garanti og reklamationsret omfatter ikke fejl, skader eller slidtage der direkte eller indirekte skyldes ukorrekt brug, dårlig vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Ved køb over internettet yder Work On 14 dages returret i henhold til købeloven. Serviceydelser er ikke dækket af returretten. Returperioden begynder på fakturadato.

Retur- og reklamationsvarer skal leveres til Work On, Teglgårdsvej 31, 8270 Højbjerg og mærkes ’RMA’. Alle eventuelle omkostninger i forbindelse med returvarer til Work On er kundens ansvar imens reklamationsvarer kun må returneres til Work On efter skriftlig aftale i hvilket fald Work On er ansvarlig for omkostninger i forbindelse med forsendelse. Kontakt altid først Work On i forbindelse med returnering af ordrer.

Persondatapolitik

Ingen personlige oplysninger registreret af Work On bliver overdraget, solgt eller på anden vis tilgængeliggjort til en tredjepart.

Informationerne opbevares elektronisk i ukrypteret form og gemmes i fem år i henhold til bogføringsloven.

Tvister

Work On er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med handel hos Work On skal afgøres ved en dansk domstol.

Work On er permanent lukket. Ved ønske om opkøb af aktiver, se vores annonce på Saxis Virksomhedsbørs: www. goo.gl/vLRScT Luk